Czym są pieniądze a czym jest waluta? To dwie różne rzeczy. Dowiedz się jakie są różnice!
Fot. Unsplash.com

Czym w ogóle są pieniądze i waluta? Tym drugim określamy głównie monety i banknoty, czyli pieniądze same w sobie. Określenie to używane jest też do nazywania wszystkich środków wymiany. Upraszczając można powiedzieć, że waluta to system pieniędzy stosowany w powszechnym użyciu w danym kraju. Czyli w Polsce tak określimy złotówki, w UK funty a w USA dolary.

Stos monet z zegarem w tle.
fot. Pixabay.com

Czym są pieniądze?

To już nie tak łatwo nazwać czy określić, bo mimo że definicja pieniądza jest jedna to niestety jest skomplikowana i rozbudowana. Najprościej mówiąc pieniądz to środek wymiany, za który jesteśmy w stanie nabyć towary i usługi. Jednak by taki środek mógł funkcjonować i być uznanym za pieniądz musi spełnić kilka warunków, mianowicie musi być:

  • uznanym powszechnie środkiem wymiany i płatności – wszyscy, którzy mają z niego korzystać muszą wiedzieć czemu służy;
  • miernikiem wartości – czyli stanowić odniesienie dla wszystkich innych towarów i usług;
  • wytrzymały – nie powinien się łatwo psuć lub niszczyć;
  • zamienny – każda sztuka musi być identyczna i kupować tyle samo;
  • przenośny – czyli niewielkich rozmiarów, żeby można było mieć go przy sobie;
  • podzielny – aby umożliwić wydawanie reszty;
  • powinien przechowywać wartość w długim okresie – żeby nasze oszczędności były warte tyle samo nawet po wielu latach.

Ich przeciwieństwem są kryptowaluty.

Pieniądze i ich historia – w telegraficznym skrócie.

W prehistorii ludzie potrzebne do życia środki zyskiwali dzięki własnoręcznej produkcji. Wraz z rozwojem wspólnot plemiennych pojawiała się stopniowo specjalizacja: poszczególne grupy zajmowały się produkcją określonych rzeczy, a nadwyżki wymieniały z innymi. Na przykład grupa produkująca miód dokonywała wymiany z grupą produkującą skórę bydlęcą. Wiązało się to z pewnymi problemami, dotyczącymi jakości i ilości wymienianych dóbr. Lekarstwem na te problemy okazał się być pieniądz towarowy. Jakiś towar stawał się środkiem płatniczym, była to na przykład sól lub bydło. W źródłach historycznych można znaleźć około 150 różnych towarów, które pełniły funkcje pieniądza. Problemy wiązały się z podzielnością i jednorodnością tych towarów. Jeśli pieniądzem towarowym było bydło, trudno było mówić o podzielności czy jednorodności: w końcu byk bykowi nierówny. Z tego powodu zastąpiono towary powszechnie stosowanymi metalami, później wprowadzono metale szlachetne – srebro i złoto.

Jak pojawiły się monety?

Początkowo wprowadzono odważane sztabki, które były niewygodnym rozwiązaniem, a następnie zastąpiono je kawałkami metalu, które łatwo można było liczyć. Pierwotnie były to kulki, ale aby przeciwdziałać psuciu pieniądza, zaczęto je spłaszczać i odbijać na nich pieczęcie. W taki właśnie sposób powstały monety. Posługiwanie się monetami nie było jednak zbyt wygodne. Dlatego rozpoczęto deponowanie ich u złotników, którzy w zamian wydawali kwity depozytowe, potwierdzające ulokowanie monet. Jak nietrudno się domyślić, złotnicy wkrótce przekształcili się w bankierów, a kwity depozytowe w noty bankowe. Pieniądz w postaci monet i banknotów okazał się z czasem mało wygodny. Dużo lepszym rozwiązaniem było umożliwienie korzystania z pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym, bez wypłacania pieniędzy w okienku bankowym. W ten sposób powstał pieniądz depozytowy (bezgotówkowy). W XX w. wynaleziono karty kredytowe i płatnicze umożliwiające dostęp do pieniędzy zgromadzonych na koncie w każdym miejscu na świecie.

Każdego roku podaje się stopę inflacji lub deflacji pieniąca.
Fot. Pixabay.com

Czym jest inflacja, czyli jak pieniądze tracą wartość?

Inflacja to spadek siły nabywczej danej waluty w czasie. Ilościowe oszacowanie tempa, w jakim następuje spadek siły nabywczej, może znaleźć odzwierciedlenie we wzroście średniego poziomu cen koszyka wybranych dóbr i usług w gospodarce w pewnym okresie. Wzrost ogólnego poziomu cen, często wyrażanego w procentach, oznacza, że jednostka waluty faktycznie kupuje mniej niż w poprzednich okresach. Inflację można przeciwstawić deflacji, która występuje, gdy siła nabywcza pieniądza wzrasta, a ceny spadają.

Sprawdź także jak zredukować wydatki i w co zainwestować pieniądze!

8 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here