Kryptowaluty to nowy i ciekawy wynalazek, na którym można szybko się wzbogacić.
Fot. Unsplash.com

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, IOTA, Cardano, Dash, NEM czy Monero jeśli te nazwy nic Ci nie mówią, to znaczy, że nie wiesz czym są kryptowaluty. Czas to zmienić! 

Inwestycja w kryptowality może okazać się także stratna.
Fot. Unsplash.com

Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluty są tak naprawdę przeciwieństwem pieniądza. Według definicji kryptowalutą nazywamy wirtualny system księgowy, opierający się na sieci peer2peer przechowujący informacje o stanie posiadania w umownych jednostkach. Działają one na podstawie kryptologii, czyli tzw. nauki o szyfrach. Zaczynając po kolei.

Kryptowaluty są całkowicie wirtualne

Nie możesz posiadać ich materialnie, nie mają banknotów i monet, mimo że mają nadany wygląd.

Jest to system księgowy

To znaczy, że jest to system, w którym zapisujemy informacje w specjalnym kodzie. Osobnym dla każdej jednostki, który zawiera wszelkie informacje o przesyłaniu i posiadaniu. Dlatego zapobiega jej ponownemu wydaniu czy skopiowaniu. System ten nazywa się w przypadku Bitcoina (najbardziej rozpoznawalnej i pierwszej w obiegu kryptowaluty) Blockchain, jest to zatem innymi słowy zdecentralizowana, rozproszona baza danych. Zapisuje wszystkie działania związane z daną kryptowalutą uniemożliwiając prawie całkowicie manipulację w nich i fałszerstwo.

Działa na zasadzie systemu peer2peer

Czyli rozproszony i należący do każdego, nieposiadający centralnej jednostki, organizacji lub miejsca, które go kontroluje i który może decydować np. o zwiększeniu podaży kryptowaluty i przez to spadku jej wartości. O tym, ile danej kryptowaluty znajdzie się w obiegu decyduje jej twórca, na etapie tworzenia systemu.

Działający na zasadzie kryptologii

To znaczy szyfrów, jest to dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Współcześnie kryptologia jest uznawana za gałąź zarówno matematyki, jak i informatyki. Ponadto jest blisko związana z teorią informacji, inżynierią oraz bezpieczeństwem komputerowym. Kryptologię dzieli się na: kryptografię, czyli gałąź wiedzy o utajnianiu wiadomości oraz kryptoanalizę, czyli gałąź wiedzy o przełamywaniu zabezpieczeń oraz o deszyfrowaniu wiadomości przy braku klucza lub innego wymaganego elementu schematu szyfrowania (szyfru).

Skąd się w wzięły kryptowaluty?

Historia kryptowalut sięga okresu, kiedy głównym nośnikiem danych informatycznych były taśmy magnetyczne. Niestety, wciąż trudno jednoznacznie określić, kto był ostatecznym pomysłodawcą idei kryptowalut. Za jedno z najważniejszych wydarzeń w tej branży uznaje się opracowanie algorytmu Davida Chauma w 1983 roku. Jego wynalazek pozwalał odpowiednio zabezpieczyć przesyłane dane numeryczne oraz zmienić ich treści. Unowocześniona forma wspomnianego algorytmu funkcjonuje do dziś właśnie w systemach operujących kryptowalutami.

Bitcoin – najpopularniejsza kryptowaluta

Żeby przybliżyć historię całego świata kryptowalut na początku warto przyjrzeć się historii Bitcoina. 31 października 2008 roku w sieci pojawił się Manifest Satoshi’ego Nakamoto, zatytułowany „Bitcoin: Elektroniczny system pieniężny peer-to-peer”. W dokładny sposób opisywała i przedstawiała metody wykorzystania sieci P2P w celu stworzenia „systemu elektronicznych transakcji nieopartych jedynie na wzajemnym zaufaniu”. W styczniu 2009 roku powstała sieć Bitcoin. Razem z nią pierwszy klient BTC (udostępniony na licencji open source – otwartej dla każdego). Satoshi Nakamoto wykopał wtedy pierwszy blok Bitcoinów (określany obecnie mianem genesis) o wartości 50 BTC. Pierwszy, realny kurs Bitcoina ustalono na podstawie kosztu wydobycia. Było to 5 października 2009 roku i za jednego dolara amerykańskiego (1 USD) można było wówczas kupić aż 1309 BTC.

Wirtualny portfel to jedyny sposób na przechowywanie kryptowaluty.
Fot. Unsplash.com

Kryptowaluty i płatność za towary

Laszlo Haneycz, to programista który zapisał się kartach historii ponieważ 22 maja 2010 roku jako pierwszy wykorzystał Bitcoina w celach konsumpcyjnych. Za 2 pizze w restauracji Papa John’s pizzas w mieście Jacksonville na Florydzie zapłacił on bowiem aż 10 000 BTC co wtedy było równowartością ok 30 dolarów. Pierwsza giełda „Bitcoin Market” powstała w lutym 2010 roku, a więc nieco ponad trzy miesiące przed zakupem tej pamiętnej pizzy. Mimo to, nie podbiła ona rynku. Przez kilka kolejnych lat, największą giełdą wymiany BTC była bowiem uruchomiona kilka miesięcy później (17 lipca 2010 roku) giełda Mt.Gox. Podczas pierwszej sesji kurs BTC ustalony został na poziomie 0.05 USD. Chociaż początkowo Bitcoin służył jedynie jako waluta niszowa, z której korzystano głównie do opłacania usług informatycznych, to z czasem zaczęły interesować się nią coraz większe podmioty.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here