Fundusze Europejskie dla firm to możliwość dofinansowania nawet do miliona złotych.
Fot. Pixabay.com

Fundusze Europejskie dla firm aktywnie wspierają polska gospodarkę od 2004 roku. Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej korzystać z nich mogą nie tylko struktury państwowe, ale również prywatni przedsiębiorcy. Jest to także dodatkowe źródło finansowania głównie małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze europejskie dla firm – kto może skorzystać?

Z dofinansowania działalności ze środków unijnych mogą skorzystać praktycznie wszyscy,  jako dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. A także dla istniejących już firm. Jednak największy wachlarz możliwości maja mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. To właśnie dla nich przewidziane zostały dofinansowania w ramach Programów Regionalnych.

Dofinansowanie na innowację to jeden z głównych celów pomocy z funduszy unijnych
Fot. Pixabay.com

Dofinansowanie na rozwój

Dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstwa można uzyskać z Programu Inteligentny Rozwój. Jego priorytety to:

 • tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii,
 • przygotowanie prototypów lub linii pilotażowych,
 • komercjalizacja opracowanych produktów i technologii.

O dofinansowanie z tego funduszu mogą starać się wszystkie przedsiębiorstwa, które we własnym zakresie lub współdziałając z ośrodkami badawczo-naukowymi chcą podjąć się  badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Ich celem jest opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

Bon na innowację

Z Programem Inteligentny Rozwój związane są również „bony na innowację”. Ma to na celu nawiązanie współpracy pomiędzy biznesem a jednostkami naukowymi. Obejmują między innymi zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu końcowego lub technologii produkcji.

Fundusze europejskie dla firm: Polska Wschodnia – wsparcie dla najsłabszych

Dofinansowanie z projektu Polska Wschodnia skierowane jest zarówno dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz startupów, które zarejestrowane są w pasie Polski Wschodniej. Obejmuje to województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Celem programu jest wyrównanie szans pomiędzy słabiej rozwiniętym pasem przy wschodniej granicy a resztą kraju. Podzielony jest on na kilka mniejszych działań. Platformy startowe na przykład skierowane są do osób, które mają pomysł na innowacyjny biznes. Na wsparcie pomysłu, założenie firmy oraz rozwój działalności można łącznie ubiegać się nawet o 800 tysięcy złotych wsparcia w bezzwrotnej dotacji.

Fundusze europejskie dla firm: Informatyzacja przedsiębiorczości

Program Informatyzacji polega na dofinansowaniu przedsiębiorców w ramach rozwijania informacji swoich firm. Dofinansowanie można uzyskać na:

 • stworzenie portalu e-usługowego,
 • rozwinięcie handlu elektronicznego,
 • wsparcie działalności w ramach informatyzacji w zakresie zmian w zarządzaniu firmą,
 • budowanie relacji z klientem czy rozbudowę systemu komunikacji teleinformatycznej pomiędzy partnerami w biznesie.

Fundusze europejskie dla firm: Rozwiązania ekologiczne w biznesie

Z dofinansowania na wprowadzenie ekologicznych rozwiązań można sfinansować nie tylko innowacyjne technologie związane z produktami i usługami ekologicznymi. Obejmuje ono także wprowadzenie rozwiązań proekologicznych w funkcjonowaniu firmy. W ten sposób można z niego dofinansować między innymi:

 • termomodernizację budynków,
 • przebudowę linii produkcyjnej,
 • wprowadzenie energooszczędnych technologii,
 • montaż paneli słonecznych czy elektrowni wiatrowej.
Postawienie farmy wiatrowej, która zasili naszą linię produkcyjną w prąd można sfinansować z funduszy unijnych.
Fot. Pixabay.com

Fundusze europejskie dla firm: Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji

W ramach programu EFS (Europejski Fundusz Społeczny) można się także starać o dofinansowanie dla pracowników na podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia. Każdy przedsiębiorca może złożyć zatem wniosek o dofinansowanie nauki dla swojego pracownika. Szkolenie to odbywa się w jednej z placówek, które współpracują z Bazą Usług Rozwojowych i posiadają certyfikat jakości. W zależności od regionu oraz kryteriów można uzyskać dofinansowanie od 50% do 80% zwrotu kosztów szkolenia.

Dofinansowanie czy pożyczka?

Z funduszy unijnych oprócz dofinansowania można także starać się o kredyty i niskooprocentowane pożyczki oraz poręczenia bankowe. Są one dużo korzystniejsze niż oferta komercyjna banków. Z pożyczek mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Można starać się o pożyczkę od 250 tysięcy aż do 1 miliona złotych. Oprocentowanie w zależności od regionu waha się od 1.23% do 1.87% w skali roku.

Jak pozyskać dofinansowanie?

Żeby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek w jednym z organizowanych naborów. Wszystkie informacje na temat toczących się naborów, wymagań odnośnie poszczególnych projektów, akty prawne oraz broszury informacyjne znajdują się na portalu funduszy europejskich. W przygotowaniu wniosku wraz z całą dokumentacją można zwrócić się o wsparcie do doświadczonej firmy związanej z pozyskiwaniem dofinansowań w ramach funduszy europejskich. Ponieważ wnioski są rozbudowane i wypełnienie ich wymaga zebrania dużej ilości informacji w jednym miejscu.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here