Faktoring jako narzędzie do optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym

Czy w dobie zatorów finansowych, gdy zatrważająco duża liczba firm ma problemy z utrzymaniem optymalnych przepływów finansowych, istnieje jakiekolwiek rozwiązanie, które pomoże nie tylko uchronić firmę przed upadłością, ale przede wszystkim ją rozwinąć? Odpowiedź jest jedna – faktoring finansowy.

Jak działa faktoring w praktyce?

Choć faktoring jest usługą powszechnie znaną, zadziwiająco niewielka grupa potencjalnych klientów faktycznie wie, na czym on polega. Spieszymy z wyjaśnieniem. Faktoring to w prostych słowach proces wymiany pieniędzy, którymi dysponuje firma faktoringowa na należność, która powstała z tytułu faktury wystawionej przez klienta.

Dlaczego oddawać komuś należność z tytułu wystawionej faktury, jeśli prędzej czy później otrzymamy tę gotówkę na konto? Właśnie o czas tutaj chodzi. Optymalny poziom środków pieniężnych do dyspozycji firmy stanowi klucz do utrzymania odpowiedniej płynności. Gdy nawarstwi się liczba nieopłaconych faktur, pojawia się problem, z którego ciężko wybrnąć. A zatem usługa faktoringu pozwoli nam uniknąć problemów z oczekiwaniem na zapłatę.

Wyzwania związane z procesem zarządzania kapitałem obrotowym

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy problemie związanym z zatorem finansowym. Wiele sektorów gospodarki, z transportem i budowlanką honoruje niezwykle długie terminy płatności faktur – nie 30, nie 60, a nawet 90 lub 120 dni. Dla małej, rodzinnej firmy takie „zamrożone” pieniądze z tytułu nieopłaconych faktur stanowią podstawę do dalszej działalności – opłacenia wynagrodzeń, kosztów stałych czy uregulowania rat z tytułu kredytu, czy leasingu.

Do czego prowadzą takie opóźnienia? Do niczego dobrego. Problem z regulowaniem wszelkich zobowiązań, utrata zaufania wśród partnerów biznesowych, brak zasobów umożliwiających rozpoczęcie kolejnych zleceń, nie mówiąc już o potencjalnych inwestycjach. W praktyce jest to prosta droga do szybkiego upadku przedsiębiorstwa.

Faktoring – realne wsparcie dla każdej firmy z zatorami finansowymi

Dlatego też, w obliczu tych wyzwań związanych z zarządzaniem kapitałem obrotowym – a szczególnie wolnymi środkami finansowymi, coraz bardziej popularną formą zewnętrznego finansowania jest faktoring dostępny pod adresem https://pragmago.pl/faktoring-online/.

Faktoring to bez wątpliwości najbardziej elastyczne rozwiązanie, które pozwoli zapewnić odpowiednie zasoby właśnie wtedy – kiedy jest nam to potrzebne – bez formalności i wysokich opłat. W ramach okazjonalnej usługi faktoringowej faktor, czyli firma oferująca usługi udostępnia środki z tytułu należności z faktury, pomniejszając transakcję o swoją prowizję. Nie jest ona wysoka, jednak co ważne, może być mniejsza. W przypadku podjęcia stałej współpracy z faktorem klient uzyska dostęp do dalece bardziej przystępnych warunków, które w jeszcze wyższym stopniu zapewnią rentowność takiej inwestycji i umożliwią stały rozwój firmy na każdym etapie – dynamicznego rozwoju, jak i chwilowej recesji. Doświadczasz problemu z optymalnym zarządzaniem aktywami obrotowymi? Najwyższy czas na zainteresowanie się instytucją faktoringu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here