Coaching motywacyjny pomaga nam odnaleźć siebie.
Fot. Unsplash.com

Pytanie „co to jest coaching motywacyjny?” wywoła wiele różnych odpowiedzi w zależności od tego, kogo zapytasz. Warto zatem poświęcić trochę czasu na zrozumienie, czym jest coaching, jeśli zamierzasz zainwestować swój czas i pieniądze w zaangażowanie coacha.

Coaching motywacyjny pomaga nam odnaleźć swoją ścieżkę rozwoju.
Fot. Unsplash.com

Czym jest coaching motywacyjny?

Najogólniej mówiąc coaching to proces, który pozwala jednostce lub grupie osób zastanowić się i zyskać świadomość tego, kim są. Co jest dla nich ważne, jakie są ich mocne strony, wyzwania, dostępne dla nich opcje. A także o tym jakie działania należy podjąć, aby dokonać zmian. W przeciwieństwie do szkoleń i instrukcji, w których nacisk kładzie się na przekazanie przez trenera swojej wiedzy. Coaching koncentruje się na pomaganiu osobie coachowanej we wzięciu odpowiedzialności za określenie własnych celów. A także w ocenie własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz zidentyfikowaniu własnych rozwiązań umożliwiających pójście naprzód. Osiąga to coach, który zapewnia bezpieczną, kreatywną i nieoceniającą przestrzeń, zadając prowokujące do myślenia pytania i słuchając. Tak aby pomóc osobie coachowanej odkrywać, zastanawiać się i podejmować decyzje. Ludzie angażują się w coaching z różnych powodów. Może pomóc ci dokonać zmian w życiu, biznesie lub karierze, wzmocnić relacje z innymi lub pomóc w rozwoju osobistym.

Definicje coachingu motywacyjnego

Aby dokładniej wyjaśnić, czym jest coaching, oto kilka definicji od ekspertów branżowych:

  • „Coaching odblokowuje potencjał osoby, aby zmaksymalizować jej własne wyniki. Pomaga jej raczej uczyć się niż uczyć” (Whitmore, J, 2004)
  • Coaching to „proces, który umożliwia uczenie się i rozwój, a tym samym poprawę wyników. Aby odnieść sukces, coach potrzebuje wiedzy i zrozumienia procesu, a także różnorodności stylów, umiejętności i technik, które są odpowiednie do kontekstu, w którym odbywa się coaching ”. (Parsloe, Eric 1999)
  • ICF definiuje coaching jako „partnerstwo z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji ich osobistego i zawodowego potencjału”.

Coaching dyrektywny a coaching niedyrektywny

Istnieją również różne podejścia do coachingu i tu zacierają się definicje coachingu. Coaching niedyrektywny to coaching w prawdziwym tego słowa znaczeniu. W którym coach po prostu zadaje Ci pytania, abyś mógł znaleźć własne rozwiązania. Trener niedyrektywny z pewnością nie udzieli ci porady, a rzadko nawet da ci sugestie. Chociaż dzięki umiejętnemu zadawaniu pytań pomoże ci spojrzeć na twoją sytuację z innej perspektywy. A także zyskać jasność, odkryć opcje, rzucić wyzwanie niespójności i sprawić, że będziesz odpowiedzialny za twoje działania. Ogromną zaletą coachingu niedyrektywnego jest to, że Ty, jako klient, przejmujesz pełną odpowiedzialność za swoje własne rozwiązania. Zamiast „robić to, co Ci powiedziano”. Życie i twoja pewność siebie zostają w ten sposób wzmocnione.

Coaching dyrektywny

Z drugiej strony coaching dyrektywny polega na tym, że coach oferuje opcje, rozwiązania, narzędzia i techniki posuwania się naprzód. Możesz chcieć otrzymać rozwiązania, jednak istnieje niebezpieczeństwo, że chociaż to rozwiązanie zadziałało dla drugiej osoby, może nie być dla Ciebie odpowiednie, a co za tym idzie, możesz nie czuć się w pełni zaangażowanym w dostarczone rozwiązanie.

Coaching motywacyjny i mentoring to dwie różne rzeczy.
Fot. Unsplash.com

Coaching motywacyjny a mentoring

Terminy coaching i mentoring są często używane zamiennie i często się mylą. Mentor to osoba, często bardziej doświadczona niż osoba, której pomaga (podopieczny), która może wykorzystać swoje doświadczenie, aby pomóc podopiecznemu w postępach. Na przykład osoba na nowej roli w pracy może mieć mentora, który wykonywał tę pracę wcześniej lub był w organizacji przez dłuższy czas. Dzięki temu mogą pokazać im liny, odpowiedzieć na pytania i wesprzeć ich w trudnych sytuacjach. Jednak mentor może również korzystać z szerokiej gamy stylów w ramach relacji mentorskiej. Czasami mogą oni również udzielać porad i wskazówek na późniejszym etapie relacji, zadając pytania otwarte, aby pomóc swojemu podopiecznemu w samodzielnym przemyśleniu spraw, nabraniu pewności siebie i podjęciu własnych decyzji.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here