Zarządzanie ryzykiem w projektach - metody i techniki

Zarządzanie ryzykiem w projektach jest jednym z najważniejszych elementów, które pozwala na zminimalizowanie ewentualnych negatywnych konsekwencji w trakcie realizacji projektu. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze metody i techniki, które mogą pomóc w zapewnieniu sukcesu projektu poprzez odpowiednie zarządzanie ryzykiem.

Wstępnie omówimy, co to jest zarządzanie ryzykiem w kontekście projektów oraz jakie są korzyści płynące z takiego podejścia.

Co to jest zarządzanie ryzykiem w projektach?

Zarządzanie ryzykiem w projektach to proces identyfikowania, analizowania oraz zarządzania ryzykiem w trakcie realizacji projektu w celu zmniejszenia negatywnych skutków, jakie mogą wystąpić w trakcie trwania projektu.

Korzyści wynikające z zarządzania ryzykiem w projektach

Zarządzanie ryzykiem w projektach pozwala na:

 • minimalizowanie strat wynikających z błędów projektowych
 • zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu projektu
 • poprawę efektywności projektu
 • zmniejszenie kosztów związanych z nieprzewidzianymi problemami

Metody i techniki zarządzania ryzykiem w projektach

W kolejnych punktach omówimy najważniejsze metody i techniki zarządzania ryzykiem w projektach.

Identyfikacja ryzyka

Pierwszym etapem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń w trakcie realizacji projektu. Metody identyfikacji ryzyka to:

 • analiza SWOT
 • analiza PESTLE
 • analiza ryzyka
 • wywiady z ekspertami

Analiza ryzyka

Po zidentyfikowaniu ryzyka, należy dokonać analizy jego wpływu na projekt. Do najważniejszych technik analizy ryzyka należą:

 • analiza FMEA
 • analiza scenariuszy
 • analiza skutków (EFM)

Planowanie reakcji na ryzyko

Kolejnym krokiem jest stworzenie planu reakcji na ryzyko, czyli przygotowanie sposobów radzenia sobie z ewentualnymi problemami. Techniki planowania reakcji na ryzyko to:

 • stworzenie planu awaryjnego
 • stworzenie planu reakcji na zagrożenie
 • rezygnacja z projektu

Monitorowanie ryzyka

Ostatnim etapem zarządzania ryzykiem jest monitorowanie jego wpływu na projekt i podejmowanie działań korygujących. Metody monitorowania ryzyka to między innymi:

 • monitorowanie wskazników projektowych
 • śledzenie postępu w realizacji projektu
 • analiza ryzyka na bieżąco

Narzędzia do zarządzania ryzykiem w projektach

Do skutecznego zarządzania ryzykiem w projektach warto wykorzystać odpowiednie narzędzia. Przykłady narzędzi to:

 • oprogramowanie do zarządzania projektami
 • systemy raportowania
 • arkusze kalkulacyjne
 • narzędzia do wirtualnej komunikacji

Przykładowy scenariusz zarządzania ryzykiem w projekcie

Aby lepiej zobrazować, jak wygląda zarządzanie ryzykiem w praktyce, przedstawimy przykładowy scenariusz zarządzania ryzykiem w projekcie.

Identyfikacja ryzyka

W trakcie realizacji projektu firma identyfikuje ryzyko wystąpienia problemów technicznych ze sprzętem, co może doprowadzić do opóźnień w realizacji projektu.

Analiza ryzyka

Firma dokonuje analizy skutków, jakie problem techniczny może przynieść dla projektu. Decyduje, że najważniejszym działaniem jest zainwestowanie w nowy sprzęt, co pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia opóźnień w projekcie.

Planowanie reakcji na ryzyko

Firma przygotowuje plan awaryjny, który obejmuje:

 • zakup nowego sprzętu
 • zapewnienie odpowiedniego personelu technicznego
 • wdrożenie planu naprawczego w razie wystąpienia problemu

Monitorowanie ryzyka

Firma monitoruje stan sprzętu na bieżąco i w razie wystąpienia problemów natychmiast podejmuje działania korygujące, zgodnie z planem awaryjnym.

Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem w projektach

Warto pamiętać, że nieprawidłowe zarządzanie ryzykiem może doprowadzić do niepowodzenia projektu. Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem to:

 • brak identyfikacji ryzyka
 • brak analizy skutków
 • brak planu reakcji na ryzyko
 • brak monitorowania ryzyka

Często zadawane pytania

Jakie są najważniejsze etapy zarządzania ryzykiem w projektach?

Najważniejsze etapy zarządzania ryzykiem w projektach to identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, planowanie reakcji na ryzyko oraz monitorowanie ryzyka.

Jakie są najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem w projektach?

Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem w projektach to brak identyfikacji ryzyka, brak analizy skutków, brak planu reakcji na ryzyko oraz brak monitorowania ryzyka.

Jakie narzędzia warto wykorzystać do zarządzania ryzykiem w projektach?

Do skutecznego zarządzania ryzykiem w projektach warto wykorzystać narzędzia takie jak oprogramowanie do zarządzania projektami, systemy raportowania, arkusze kalkulacyjne oraz narzędzia do wirtualnej komunikacji.

Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest ważne w projektach?

Zarządzanie ryzykiem jest ważne w projektach, ponieważ pozwala na minimalizowanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń, co z kolei może wpłynąć na terminowość realizacji projektu, jego koszty oraz jakość.

Jakie korzyści przynosi skuteczne zarządzanie ryzykiem w projektach?

Skuteczne zarządzanie ryzykiem w projektach przynosi szereg korzyści, takich jak:

 • minimalizacja skutków nieprzewidzianych zdarzeń
 • zwiększenie terminowości realizacji projektu
 • ograniczenie kosztów projektu
 • zwiększenie jakości projektu
 • zwiększenie zaangażowania pracowników w projekt

Podsumowanie

Zarządzanie ryzykiem w projektach to kluczowy element skutecznego realizowania projektów. Poprawne zarządzanie ryzykiem pozwala minimalizować skutki nieprzewidzianych zdarzeń oraz wpływa na terminowość, koszty i jakość projektu. Warto stosować narzędzia, takie jak oprogramowanie do zarządzania projektami czy arkusze kalkulacyjne, aby lepiej zarządzać ryzykiem. Zachęcamy do stosowania w praktyce metody i techniki zarządzania ryzykiem w projektach oraz do dalszego zgłębiania tematu.

Jeśli artykuł okazał się dla Ciebie przydatny, zachęcamy do udostępnienia go na swoim profilu na mediach społecznościowych. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć do większej liczby osób, które mogą skorzystać z naszych treści.

Przydatne linki

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania ryzykiem w projektach, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi linkami:

 • „Zarządzanie ryzykiem w projektach” – poradnik PMI
 • „Metody zarządzania ryzykiem w projektach” – artykuł na blogu PMI
 • „Zarządzanie ryzykiem w projektach” – artykuł na stronie Harvard Business Review

Artykuł przygotowany we współpracy z: https://4emotion.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here