/  Tomasz Szymczak

Tomasz Szymczak

Absolwent Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania UG, podyplomowych studiów integracji europejskiej w Kolegium Europejskim w Natolinie oraz Executive MBA na Donau University w Krems an der Donau w Austrii. Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych obroniony w 2013 roku na podstawie dysertacji napisanej pod kierunkiem prof. Dariusza Filara na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego pt. Globalny duopol w produkcji dużych samolotów cywilnych na przykładzie konkurencji Boeinga i Airbusa.
Posiada duże doświadczenie w pracy i zarządzaniu w różnych podmiotach rynku transportowego oraz szeroko pojętych usług, w tym nauki i dydaktyki.

Od czerwca 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości – Inkubatora Starter.

***

Graduated Management studies at the University of Gdansk, post-graduate studies at the College of Europe, Natolin Branch and Executive MBA at Donau University in Austria. Holds Ph.D in International Economics defended in 2013 – dissertation titled: Global duopoly in manufacturing large civilian airliners based on the transatlantic competition between Boeing and Airbus.

Experienced manager of different economic entities from transport, services and education markets.

From June 2017 President and CEO of Gdansk Enterpreneurial Foundation – Starter Incubator.