/  Dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba

Dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba

Absolwentka kierunku Biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze Life Science. Jest współtwórcą dwóch patentów na wynalazki z dziedziny biotechnologii, które zostały wdrożone na rynek. Karierę w branży medycznej rozpoczęła od pracy w zespole projektującym innowacyjne opatrunki na rany chroniczne. Czynnie uczestniczyła we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań do przemysłu oraz wprowadzaniu do obrotu wyrobów medycznych nowej generacji. Pasjonuje się nowymi technologiami w dziedzinie chemii, biologii, biotechnologii i medycyny. W 2014 r. została laureatką Pomorskiego Biznesplanu prezentując projekt dotyczący ochrony własności przemysłowej innowacyjnych rozwiązań. Od kilku lat wspiera działania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie innowacji i transferu wiedzy do polskiej gospodarki. Aktywnie wyszukuje pola działalności naukowej z potencjałem komercjalizacyjnym. Wspiera budowanie wzajemnych relacji w ramach wspólnych inicjatyw badawczych między przedstawicielami biznesu a środowiskiem akademickim. Koordynuje działania Gdańsk RIS Hub w ramach programu EIT Health wspierającego innowacje w zakresie zdrowego życia i aktywnego starzenia się społeczeństwa oraz skierowanego do młodych naukowców, przedsiębiorców i start-upów.