/  dr inż. Łukasz Kulas

dr inż. Łukasz Kulas

Pracownik Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, a od 2009 roku także członek Rady Klastra INTERIZON odpowiadający za obszary związane z projektami międzynarodowymi oraz działalnością z zakresie badań i rozwoju. W swojej działalności naukowej i badawczo-rozwojowej koncentruje się na praktycznych zastosowaniach systemów bezprzewodowych w zakresie lokalizacji wewnątrz budynków, a także na poprawianiu bezpieczeństwa i niezawodności komunikacji bezprzewodowej w kontekście pojazdów autonomicznych. Koordynator wyskobudżetowych projektów realizowanych w dużych międzynarodowych konsorcjach przemysłowych tworzonych przez firmy UE – w tym projektu ENABLE-S3 (www.enable-s3.eu) tworzącego zaawansowany framework do testowania niezawodności działania pojazdów autonomicznych.