/  dr Katarzyna Waligóra-Borek

dr Katarzyna Waligóra-Borek

p.o. Dyrektora Centrum Transferu Technologii Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego realizowała pracę doktorską na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanografii, jest autorem kilku publikacji naukowych. Posiada doświadczenie z zakresu audytu wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania – Biuro Zarządzania Procesami Grupa LOTOS S.A. Karierę w branży medycznej rozpoczęła od pracy w Banku Tkanek i Komórek, Kliniki Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Obecnie wspiera działania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w pozyskiwaniu funduszy krajowych i międzynarodowych w zakresie komercjalizacji innowacyjnych badań naukowych, tworzenia spółek spin-off, administrowania prawami własności intelektualnej, aktywizowania naukowców do współpracy z podmiotami gospodarczymi. Aktywnie uczestniczy w działaniach spółki celowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.