/  dr inż. Andrzej Chybicki

dr inż. Andrzej Chybicki

Z wykształcenia informatyk, absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie przetwarzania danych w rozproszonych systemach informatycznych. Ukierunkowany na wykorzystywanie osiągnięć i wiedzy zakresu prowadzonych badań w przemyśle. Współpracował z szeregiem podmiotów przemysłu informatycznego, geodezyjnego oraz technologii satelitarnych, między innymi z OpeGieKa Elbląg, Reson Inc., Powel Sp. z o. o., Wasat, Better Solutions, Europejską Agencją Kosmiczną oraz innymi. Kierownik projektów R&D oraz projektów biznesowych realizowanych na zlecenie, wykonawca ekspertyz technicznych z zakresu systemów informatycznych. W praktyce pasjonat technologii IT, wizjoner oraz animator działań ukierunkowanych na stosowanie nowych rozwiązań w biznesie.

Website

www.inero.pl