Kupno domu to nie lada wyzwanie. Sprawdź co trzeba załatwić!Klucze z zawieszką w kształcie domu.
Fot. Pixabay.com

Wyobraź sobie, że kupno domu lub kupno mieszkania to jak zakupy w IKEI. Masz wyznaczoną pewną trasę przez różne działy i musisz ją przejść od początku do końca by dojść do kasy i zapłacić za swoje produkty.

Czym jest zdolność kredytowa?

Myśląc o zaciągnięciu kredytu hipotecznego na zakup domu, zastanawiasz się pewnie czym jest zdolność kredytowa. Jest to zdolność kredytobiorcy do spłaty swoich zobowiązań w wyznaczonym terminie. Tak mówi ustawa. Co to znaczy dla ciebie? Mianowicie bank sprawdzi czy twoje dochody – czyli to co zarabiasz wystarczy ci na spłatę wszystkich swoich zobowiązań.

Dom z ogrodem to marzenie wielu ludzi.
Fot. Pixabay.com

Kupno domu – jakie dokumenty wziąć od poprzedniego właściciela?

Wybrałeś jeden, konkretny dom, który odpowiada ci najbardziej. Bardzo ważne jest by w tym momencie spisać umowę przedwstępną i zebrać od właściciela niezbędne dokumenty by sprawdzić dom od strony prawnej. Zanim zatem podpiszesz umowę przedwstępną poproś właściciela o dokumenty związane z budową i oddaniem domu do użytkowania:

 • pozwolenie na budowę,
 • projekt architektoniczno-budowlany domu, przyłączy (gazowego, elektrycznego, wodociągowego) oraz instalacji gazowej, elektrycznej, grzewczej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • dziennik budowy,
 • mapę działki budowlanej,
 • protokoły odbiorów domu i przyłączy: gazowego, elektrycznego, wodociągowego oraz protokół odbioru kominiarskiego.

Inne dokumenty

Dobrze jest zapytać właściciela, jak budował dom, jakie problemy napotkał podczas budowy i na czym udało mu się zaoszczędzić. Dowiedz się kiedy przeprowadzał jakiś remont i w jakim zakresie. Poproś o dokumenty potwierdzające uregulowanie podatków: od nieruchomości, spadków i darowizn, zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkiem dochodowym. Warto poprosić o umowy i rachunki, na podstawie których do domu dostarczane są:

 • gaz – umowa z gazownią na przyłączenie do sieci i dostawę gazu
 • prąd – umowa z zakładem energetycznym z podanym przydziałem mocy
 • woda – jeśli jest wodociąg, umowa z PWiK (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji).

Dobrze jest też ustalić ze sprzedającym jakie elementy wyposażenia domu (np. sanitariaty, meble na stałe wbudowane itp.) zostają i wchodzą w cenę. Najlepiej dołączyć taką listę do umowy.

Kupno domu – co sprawdzić przed zakupem?

Kiedy już masz podkładkę w postaci dokumentów czeka cię dodatkowa wyprawa. Czas pobiegać po urzędach. Warto bowiem sprawdzić czy dom nie ma problemów z prawem. Należy zajść do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Każdy może tam na miejscu obejrzeć księgę wieczystą nieruchomości. Dowiemy się z niej:

 • kto jest właścicielem nieruchomości (dział II);
 • czy nieruchomość jest obciążona prawami osób trzecich (dział III), na przykład użytkowaniem, dożywociem, służebnościami. Niestety, prawa te nie zawsze są ujawnione w księdze. W takiej sytuacji można liczyć tylko na uczciwość sprzedającego;
 • czy nieruchomość jest zadłużona, czyli obciążona hipoteką (dział IV).

Co sprawdzić w urzędzie miasta?

 • W wydziale geodezji sprawdzamy dane dotyczące powierzchni działki i przebiegu granic. Możemy też poprosić sprzedającego o wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Pozwoli to ocenić, czy rzeczywiste rozmiary działki (najlepiej ją samemu zmierzyć) odpowiadają danym z ewidencji gruntów.
 • W wydziale architektury (urbanistyki) obejrzyjmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jeśli taki obowiązuje w danej gminie. Sprawdźmy w nim, jakie jest przeznaczenie okolicznych terenów, czy nie planuje się w pobliżu budowy trasy szybkiego ruchu albo oczyszczalni ścieków, czy przylegająca do nieruchomości droga będzie w przyszłości poszerzana – wtedy trzeba będzie przekazać gminie część działki, oczywiście za odszkodowaniem, a dom położony dotąd w głębi ogrodu może się znaleźć znacznie bliżej ulicy.
 • W wydziale meldunkowym sprawdźmy, kto jest zameldowany w domu, ale musimy tam iść z właścicielem, inaczej urząd nie udzieli nam informacji. Wymagajmy, aby przed zawarciem umowy sprzedający wymeldował wszystkich mieszkańców.
Plany architektoniczne domu są niezwykle ważne przy zakupie domu. Dzięki nim widzisz co było zmieniane.
Fot. Pixabay.com

Kupno domu – umowa przedwstępna i zadatek

Umowę przedwstępną strony transakcji mogą sporządzić same – na piśmie. Ważne jest, aby w umowie tej określić dane sprzedającego i kupującego, opis zbywanej nieruchomości, cenę, termin zawarcia umowy sprzedaży i wysokość zadatku, czyli kwoty, jaką kupujący wypłaci sprzedającemu – wzór umowy znajdziesz w plikach dołączonych do artykułu.

Wraz z podpisaniem umowy przedwstępnej kupujący przekazuje sprzedającemu zadatek. Wynosi on zwykle 10-20% ceny nieruchomości, choć oczywiście strony mogą ustalić inną kwotę. Trzeba to jednak starannie przemyśleć, bo istotą zadatku jest zrekompensowanie „straty” jednej ze stron umowy, jeśli druga wycofa się z transakcji. Jeżeli wycofa się kupujący – sprzedający zatrzymuje sobie zadatek, a jeśli wycofa się sprzedający – to musi on wypłacić niedoszłemu nabywcy podwójny zadatek. W przypadku gdy transakcja dojdzie do skutku, zadatek zalicza się na poczet ceny.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here