19 listopada 2015 (czwartek)

20.00 – 00.00

Bankiet VIP w Hotelu Gdańsk

20 listopada 2015 (piątek), rozpoczynamy o godz. 09.30:

09.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10

Otwarcie konferencji sala FGH poziom -1

Pomorskie jako pionier we wdrażaniu produktu kapitałowego w ramach JEREMIE SEED CAPITAL

– Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

10.10 – 10.20

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – rola w tworzeniu ekosystemu B+R

– Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresa Kamińska

Sesja wspólna sala FGH poziom -1

10.20 – 10.45

Jak skutecznie aplikować po środki do NCBR? Najczęściej popełniane błędy

– Leszek Grabarczyk (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

10.45 – 11.00

Nauka w biznesie – komunikowanie idei i pomysłów biznesowych w praktyce

– Piotr Bucki (Bucki PRO)

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

 ŚCIEŻKA GŁÓWNA (VC)

sala FG poziom -1

ŚCIEŻKA CASE STUDIES (R&D)

sala AB poziom 0

TRANSFER TECHNOLOGII I KOMERCJALIZACJA powered by Black Pearls VC

sala C poziom 0

11.30 – 12.00

Seed funding – najlepsze praktyki – Mariusz Turski (AIP Business Link)

Współpraca startupów i korporacji – jak znaleźć właściwego partnera i zbudować dobrą relację – Tomasz Rudolf (Innovatika)

Jak skutecznie współpracować z inwestorami? Sesja otwarta dla pracowników Centrów Transferu Technologii i brokerów technologii – Moderator – Dawid Kentzer (Black Pearls VC)

12.00 – 12.30

Dojście do rundy A w procesie pozyskiwania inwestora. Najczęściej popełniane błędy – Anna Hejka (HCM Group)

Skuteczne wdrażanie innowacji w korporacji – największe wyzwania – Maciej Traczyk (RR Donnelley)

Jak skutecznie współpracować z inwestorami? Sesja otwarta dla pracowników Centrów Transferu Technologii i brokerów technologii – kontynuacja

12.30 – 13.00

Od start-upu do globalnej korporacji – jak przezwyciężać bariery wzrostu – Wojciech Szapiel (Polish Investment Fund)

Start-upy jako źródło innowacji w dużych firmach. Jak skutecznie współpracować? – dr Maciej Pasternak (PwC)

Jak skutecznie współpracować z inwestorami? Sesja otwarta dla pracowników Centrów Transferu Technologii i brokerów technologii – kontynuacja

13.00 – 14.00

Lunch

 ŚCIEŻKA GŁÓWNA (R&D)

sala FG poziom -1

ŚCIEŻKA CASE STUDIES (VC)

sala AB poziom 0

TRANSFER TECHNOLOGII I KOMERCJALIZACJA powered by Black Pearls VC

sala C poziom 0

14.00 – 14.25

Modele współpracy z biznesem w kontekście komercjalizacji badań B+R – dr inż. Katarzyna Pala (EIT+)

Innowacje w korporacji: broker innowacji w roli tłumacza – Dariusz Kołoda (UW) i dr inż. Arkadiusz Lewicki (WSIZ)

Panel dyskusyjny, sesja Q&A – prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (WSB w Gdańsku), Damian Kuźniewski (CTWiT PG), Konrad Bocian (Uniwersytet SWPS w Sopocie, Quantum Lab), Dawid Kentzer (Black Pearls VC), Rafał Celej (Dentons), dr Krzysztof Szczepaniak (TechTransBalt)

14.25 – 14.50

Open Innovation – przykłady i sposoby realizacji – Tomasz Pilewicz (Philips)

Innowacje w korporacji: broker innowacji w roli tłumacza – kontynuacja

Panel dyskusyjny, sesja Q&A kontynuacja

14.50 – 15.15

Open Innovation – przykłady i sposoby realizacji – Zbigniew Andrew Rudnicki (Samsung)

Nanomateriały luminescencyjne do wczesnej diagnostyki/terapii nowotworów – dr hab. Michał Godlewski (IFPAN)

Panel dyskusyjny, sesja Q&A – kontynuacja

15.15 – 15.30

Przerwa kawowa

15.30 – 16.15

Debata sala FGH poziom -1

Nauka i biznes – droga do budowy spójnego i sprawnie działającego ekosystemu

– Tomasz Snażyk (Prowadzący – Cytowski & Partners), Krzysztof Kusiak (ARP Venture), Marcin Kowalik (Black Pearls VC), dr Małgorzata Wilińska (BSBI legal & tax), Tomasz Perkowski (FNP), Michał Przybyłowski (Taylor Economics)

16.15 – 16.45

Ogłoszenie laureatów w konkursie stypendialnym Black Pearls VC sala FGH poziom -1

Strefa Sopot poziom +1

16.45 – 18.00

Science & Business Mixer NCBR

Warsztaty sala H poziom -1

11.30 – 13.00

Nauka w biznesie – komunikowanie idei i pomysłów biznesowych w praktyce

– Piotr Bucki (Bucki PRO)

14.00 – 15.30

Czy zainwestowałbyś we własny projekt? Spojrzenie na inwestycję oczami inwestora

– Maciej Sadowski (Fundacja Startup Hub Poland)

Speed Dating sala D poziom 0

11.30 – 18.00

Indywidualne spotkania projektodawców z inwestorami

Konsultacje z Black Pearls VC sale 2.14 i 2.15 poziom +1

09.45 – 18.00

Indywidualne spotkania konsultacyjne projektodawców z ekspertami funduszu Black Pearls